4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (18.06.2021)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 06:00 nicolee
00:00 - 02:00 karren
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 shoval
00:05 - 02:00 bianca
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב