4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (19.01.2020)

00:00 - 02:00 alina
00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 06:00 natashali
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 lola
00:05 - 02:00 nicolee
05:00 - 11:00 inbar
05:00 - 11:00 noel
05:00 - 11:00 alexia
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב