4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (22.01.2021)

00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 02:00 esticam
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 yarin
00:05 - 02:00 meshi
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 simone
05:00 - 11:00 nadin
10:00 - 16:00 reut
10:00 - 16:00 emanuela
10:00 - 16:00 coral
15:00 - 21:00 noel
15:00 - 21:00 limor
15:00 - 21:00 ana
20:00 - 00:00 bunnys
20:00 - 00:05 inbar
20:00 - 00:00 shilat

שבת (23.01.2021)

00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 02:00 shilat
00:05 - 02:00 inbar
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב