4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (26.10.2020)

00:00 - 02:00 stav
00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 06:00 cleopatra
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 meshi
00:05 - 02:00 neta
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 emanuela
05:00 - 11:00 coral
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב