4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (16.10.2019)

00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 02:00 daniellasex
00:00 - 06:00 nirina
00:00 - 06:00 limor
00:00 - 06:00 bianca
00:05 - 02:00 stav
05:00 - 11:00 esticam
05:00 - 11:00 karma
05:00 - 11:00 natashali
10:00 - 16:00 neta
10:00 - 16:00 nicolee
10:00 - 16:00 einav
15:00 - 21:00 shilat
15:00 - 21:00 shani_boobs
15:00 - 21:00 shoval
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב