8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (07.08.2020)

00:00 - 02:00 alina
00:00 - 02:00 meshi
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 shani_boobs
00:05 - 02:00 hagar
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב