4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (15.11.2018)

00:00 - 02:00 liel
00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 06:00 einav
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 reut
00:05 - 02:00 karren
05:00 - 11:00 noel
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 ana
10:00 - 16:00 inbar
10:00 - 16:00 shilat
10:00 - 16:00 esticam
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב