4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (21.08.2019)

00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 02:00 einav
00:00 - 05:00 limor
00:05 - 02:00 alina
00:09 - 05:00 ana
01:09 - 05:00 esticam
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב