8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (17.09.2021)

00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 06:00 aline
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 bunnys
00:05 - 02:00 kesem
05:00 - 11:00 inbar
05:00 - 11:00 bianca
05:00 - 11:00 yarin
10:00 - 16:00 esticam
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 daniellasex
15:00 - 21:00 neta
15:00 - 21:00 reut
15:00 - 21:00 limor
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב