8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (19.01.2019)

00:00 - 02:00 shani_boobs
00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 06:00 aline
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 nirina
00:05 - 02:00 noel
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 meshi
05:00 - 11:00 shilat
10:00 - 16:00 alina
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 liel
15:00 - 21:00 neta
15:00 - 21:00 inbar
15:00 - 21:00 bianca
20:00 - 00:00 coral
20:00 - 00:05 shoval
20:00 - 00:00 nadin

יום א' (20.01.2019)

00:00 - 02:00 coral
00:00 - 02:00 nadin
00:05 - 02:00 shoval
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב