4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (27.05.2020)

00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 06:00 nirina
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 yarin
00:05 - 02:00 bianca
05:00 - 11:00 karren
05:00 - 11:00 limor
05:00 - 11:00 einav
10:00 - 16:00 emanuela
10:00 - 16:00 ana
10:00 - 16:00 nicolee
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב