4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (16.06.2019)

00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 01:00 bunnys
00:04 - 01:00 inbar
04:00 - 10:00 lola
04:00 - 10:00 bianca
04:00 - 10:00 esticam
09:00 - 15:00 liel
09:00 - 15:00 daniellasex
09:00 - 15:00 kesem
14:00 - 20:00 shoval
14:00 - 20:00 shani_boobs
14:00 - 20:00 karren
19:00 - 00:00 meshi
19:00 - 01:00 alexia
19:00 - 00:04 natashali

יום ב' (17.06.2019)

00:00 - 01:00 meshi
00:04 - 01:00 natashali
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב